ORDLISTA

Här har vi samlat flertalet begrepp som används i fönsterbranschen. Ta en titt nedantill för att se vad orden betyder!

Argongas – en naturlig gas som finns i luften omkring oss.  Den är placerad mellan glasen i kassetten för att förbättra dess värmeisolerande förmåga, dvs. u-värdet.

Bröstning – kallas även fyllning. Oftast nedre delen av en dörr som skiljer sig genom att vara gjord utav annat material än glas; fast karm/fyllning. Brukar oftast linjeras med ett fönster.

Båge – fönstrets öppningsbara del.

Dreh – sidohängt öppningsbart fönster, dvs öppningsbart från vänster eller höger sida. Dreh-läge innebär att du vrider handtaget mot glaset (vågrätt) och öppnar upp fönstret helt.

Energiglas – glas som består utav lågemissionsskikt, dvs. ett tunt och osynligt skikt av metall, som förbättrar värmeisoleringen och sänker u-värdet. Det placeras på det inre glaset i en glaskassett (se glaskassett).

Fast fönster – fönster som ej är öppningsbart. Brukar normalt placeras i garage och källare.

Frostat glas/ornamentglas -glas som har insynsskydd, dvs. att man ej kan se in och finns i flera varianter. Brukar främst placeras i badrum.

Fönsterluft – antalet öppningsbara fönster inkluderat i hela konstruktionen, såsom enluftsfönster (ett fönster) och tvåluftsfönster (ett fönster som är uppdelat i två öppningsbara delar) osv.

Glaskassett- är uppbyggd av två eller tre glas med distanslist som är fylld med argongas som förbättrar fönstrets värmeisolerande egenskaper, dvs. u-värde.

Hängning – sidan som gångjärnen sitter på, höger eller vänster. Man brukar säga om det är höger- eller vänsterhängt. 

Härdat glas – även kallat säkerhetsglas. Enligt lag ska allt glas (fönster och dörrar) som är från markplan och upptill 60cm vara härdat glas av säkerhetsskäl. Vid skada blir det då små glasskärvor istället för vassa kanter som då utesluter risken för skärskador.

Karm – ytterramen/den del av fönstret, eller dörren, där bågen (öppningsbara delen) monteras.

Kipp – ett läge för öppningsbara fönster eller dörrar som förser med en vädringsfunktion. Man vrider handtaget helt upp (lodrätt) och drar den inåt som då ger en 5cm öppning.

Kipp/dreh – det innebär att standardöppning (handtag mot glas) är tilt/vädring och ett uppåtvridet handtag öppnar fönstret helt. Det är perfekt för ökad barnsäkerhet.

Laminerat glas – laminerat säkerhetsglas innebär att vid skada så häftar glassplittret fast vid plastfolien och på så sätt minimeras risken för skärskador. 

Mittpost – en post som är glasdelande och placerad i mitten av fönstret (lodrätt eller vågrätt).

Sidhängt fönster -fönster med gångjärnen placerade på sidan av bågen.

Spaltventil – ventil som monteras på fönsterkarmen. Förser med frisk luft, fritt från smuts, oljud och drag utan att öppna fönstret.

Spröjs – en tunnare och smalare stolpe som används som dekoration på fönstret. Finns i flera varianter.

Post – kraftigare och bredare variant än spröjs. Kan placeras lodrätt och vågrätt och kan vara dekorativ alternativt konstruktion. Är glasdelande och får ett 1-luftsfönster att se ut som ett 2-luftsfönster.

PVC-fönster – ett underhållsfritt fönster med lång livstid samt hög säkerhet. Den varken gulnar eller spricker samt förser med bra isolering.

U-värde – ett mått på fönstrets värmeisolerande förmåga och beskrivs i enheten W/(m2K). Detta gäller för hela fönstret, alltså en kombination av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre u-värde, desto bättre isoleringsförmåga.